صفحه اصلی  >  معرفی شرکت  >  چشم انداز و ماموریت

    چشم انداز

آرمان ما ارتقاء سطح دانش، كارايي و توان شركت و كاركنان آن براي كار در حوزه هاي داخلي و خارجي در كلاس جهاني و در زمينههاي ارائه خدمات مشاورهاي، مهندسي و مديريتي در پروژه هاي بزرگ صنعتي در زمينه فلزات اساسي و صنايع معدني و فرآوري با همكاري شركت هاي ملي و بين المللي فعال و علاوه بر آن فعاليت در زمينه صنايع نفت و گاز و پتروشيمي و همچنين صنعت طرح و ساخت با استفاده از آخرين دستاورد هاي علمي و تخصصي جهاني مي باشد .

   ماموریت

فعاليت در زمينه ارائه خدمات مشاوره اي، مهندسي و مديريتي در پروژه هاي بزرگ صنعتي به ويژه در زمينه فلزات اساسي و صنايع معدني و فرآوري و علاوه بر آن در زمینه صنایع نفت و گاز و پتروشیمی و همكاري با شركتهاي ملي و بين المللي فعال در اين پروژه ها   خط مشی کیفیت  

شركت مهندسي برسو از سال 1372 فعاليت خود را در راستاي توسعه و ارتقاء توانمندي‌هاي صنعتي و اقتصادي كشور آغاز نموده است و در زمينه ارايه خدمات مشاوره‌اي، مهندسي و مديريتي در پروژه‌هاي بزرگ صنعتي به ويژه در زمينه فلزات اساسي، صنايع معدني و فرآوري با شركت‌هاي داخلی و بين‌المللي در اين پروژه‌ها همكاري مي‌نمايد.
 كيفيت به عنوان یک الزام و مزيت رقابتي كسب و كار، سالها است که با رویکرد سيستم مديريت كيفيت در شركت برسو نهادينه شده است و پويايي و اثربخشي اين سيستم در حال حاضر بر اساس مفاهیم استاندارد ISO 9001:2015 فراهم می باشد.
 این خط مشی کیفیت جهت گیری های راهبردی سازمان را پشتیبانی نموده و چارچوبی را برای تعیین اهداف کیفی ارائه می نماید.
مديريت معتقد است تعهد به بهبود مداوم شركت برسو كه نتيجه استقرار سيستم مديريت كيفيت است با مفاهیم زير محقق مي‌گردد:
• شناسايي، درک و تأمين نيازها و انتظارات طرف های ذینفع مرتبط با نظام مدیریت کیفیت سازمان
 • ارتقاي سطح كيفي و كمي خدمات ارايه شده به منظور افزايش رضايت مشتريان
• رعایت الزامات قانونی و مقرراتی قابل کاربرد طرف های ذینفع مرتبط با نظام کیفیت سازمان
• افزايش بهره‌وري، توانمندي و رضايتمندي نيروي انساني و ارتقاي دانش و مهارت ايشان با آموزش‌هاي موثر
• بهبود فرآيندهاي كاري در جهت بهبود مداوم اثربخشي سيستم مديريت كيفيت
 • استفاده از فنآوري‌ها و ابزارهاي مديريتي، سخت‌افزاري و نرم‌افزاري نوين
 • ارتباط و تعامل مداوم با تامين‌كنندگان فنآوري،‌ خدمات و كالا
 مدیر عامل سازمان با تعهد رهبری نظام مدیریت کیفیت و نظارت عاليه بر آن و تفویض اختیار به واحد تضمین کیفیت با مسئولیت استقرار، نگهداری، ارتقاء و پیگیری صحت عملكرد سيستم مديريت كيفيت شركت برسو ، ماموریت داده است تا سيستم مديريت كيفيت را با همکاری مدیران ارشد، مدیران و کلیه کارکنان طرحريزي و اجرا نموده و با پایش مداوم و اعمال تغييرات لازم از اثربخشي آن اطمينان حاصل شود.
مديريت با اعتقاد و احترام به سرمايه‌هاي انساني شركت برسو؛ كليه كاركنان را متعهد نموده است ضمن درك و به کار گیری خط مشي كيفيت، به الزامات سيستم مديريت كيفيت پایبند باشند و با همكاري و هماهنگي، مسئوليت‌ها و اختيارات محوله را در راستاي پايداري آن به نحو احسن انجام دهند.


کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت برسو می باشد