صفحه اصلی  >  صفحات سایر مدیران  >  آقای پیام شمس - رئیس پایگاه دانش واحد ارتباطات و پایگاه دانش‌ها
نام :                 پیام شمس
سمت :           رئیس پایگاه دانش واحد ارتباطات و پایگاه دانش‌ها
مدرک تحصیلی:  کاردانی علوم آزمایشگاهی
سابقه کار :       24
واحد :              پایگاه دانشخلاصه سوابق و تجربیات

سازمان یا محل کار / شرح پروژه سمت / مسئولیت سال
شرکت مهندسی ترافو/ پروژه دیسپاچینگ ملی

سرپرست کارگاه شمال شرق کشور
1373 الی 1375
شرکت مهندسی ترافو/ پروژه پالایشگاه تزریق گاز 

سرپرست کارگاه ابزار دقیق
1375 الی 1377
شرکت ایتالکو

مسئول کارگاه سازه های فلزی
1377 الی 1379
شرکت مهندسی ترافو/ پروژه نصب و راه اندازی 8 ایستگاه حفاظت کاتدیک/منطقه3 گاز

مدیر فنی اجرائی طرح
1383 الی 1385
شرکت پیشروحفاظت پایدار

عضو هیئت مدیره
1385 الی 1387
شرکت مهندسی برسو

رئیس پایگاه دانش زیر نظر مدیریت سیستم ها و برنامه ریزی
1387 تاکنونکلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت برسو می باشد