صفحه اصلی  >  صفحات سایر مدیران  >  جواد شیبانی -مشاور مدیرعامل در امور بازاریابی و مناقصات و قراردادها
نام :                  جواد شیبانی
سمت :             مشاور مدیرعامل در امور بازاریابی، مناقصات و قراردادها
مدرک تحصیلی : کارشناسی
سابقه کار :        42
واحد :                اموربازاریابی مناقصات و قراردادها

خلاصه سوابق و تجربیات

سازمان یا محل کار / شرح پروژه سمت / مسئولیت سال
شرکت مخابرات ایران
تکنسین تعمیرات
1355 الی 1361
شرکت ایران کاوه
کارشناس طرح و برنامه ریزی
1362 الی 1363
شرکت صنایع ریخته گری ایران
مسئول ساخت تجهیزات داخلی پروژه
1364 الی 1365
شرکت ملی سرب و روی ایران
کارشناس ارشد تجهیزات
1366 الی 1369
شرکت رنگین آهن (بانک صنعت و معدن)
عضو هیات مدیره
1370 الی 1372
شهرداری تهران
مدیر پروژه طرح جامع مواد زائد شهری
1371 الی 1374
شرکت ملی فولاد ایران
مدیر پروژه طرح اسکله بندر امام
1374 الی 1382
 منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس
مدیر پروژه طرح توسعه اسکله بندر عباس
1382 الی 1385
شرکت مهندسی برسو
عضو هیات مدیره و مدیر واحد بازاریابی و قراردادها 1385الی1395
شرکت مهندسی برسو
مدیر واحد بازاریابی و قراردادها
1395 تا کنونکلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت برسو می باشد