صفحه اصلی  >  صفحات سایر مدیران  >  دکترمهدیقلی نادعلی-مشاور واحد مطالعات و مشاوره سرمایه گذاری
نام :                 مهدیقلی نادعلی
سمت :            مشاور واحد مطالعات و مشاوره سرمایه گذاری
مدرک تحصیلی:  دکترا 
سابقه کار :       42
واحد :               واحد مطالعات و مشاوره سرمایه گذاری

خلاصه سوابق و تجربیات

سازمان یا محل کار / شرح پروژه سمت / مسئولیت سال
اکادمی علوم فرانسه
کارشناس کمیسیون تحقیقات
1355 الی 1357

وزارت صنایع و معادن
کارشناس طرح و برنامه
1357 الی 1358
وزارت صنایع و معادن
رئیس اداره صنایع برق و الکترونیک
1358 الی 1364
وزارت معادن / تولید آلومینیا از آلونیت
مجری طرح
1364 الی 1365
وزارت معادن / تولید آلومینیا از بوکسیت
مجری طرح
1365 الی 1367
تولید آلومینیا ازنفلین سیانیت
مجری طرح
1367 الی 1368
شهرداری تهران / شرکت نوسازی عباس اباد
مدیر عامل
1368 الی 1381
 تولید طلا در زرشوران
 مجری طرح
1381 الی 1383
شرکت برسو
مدیر واحد فنی و اقتصادی
1383 الی 1395
 مشاور واحد مطالعات و مشاوره سرمایه گذاری
 مشاور واحد مطالعات و مشاوره سرمایه گذاری
1395تاکنونکلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت برسو می باشد