صفحه اصلی  >  صفحات سایر مدیران  >  مهندس احمد قطبی راوندی- مدیر پروژه
نام :                 احمد قطبی راوندی
سمت :             ‌مدیر پروژه
مدرک تحصیلی:  کارشناسی 
سابقه کار :       41خلاصه سوابق و تجربیات

سازمان یا محل کار / شرح پروژه سمت / مسئولیت سال
نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی  سمتهای اجرایی و مدیریتی

1357الی 1385

شرکت ساختمانی پارین سیستم 
مدیر کارگاه خانه فرهنگ خاتمی 
1385الی 1386
شرکت مهندسی برسو 
سرپرست نظارت مقیم سایت فولاد قائن 1386الی 1391
شرکت مهندسی برسو 
مدیر پروژه گندله سازی سنگان
1391الی 1396

شرکت مهندسی برسو  مدیر پروژه فولاد بافت 

1396
شرکت مهندسی برسو  سرپرست نظارت مقیم سایت فولاد یزد1

1397
شرکت مهندسی برسو مدیر پروژه فولاد تربت حیدریه 
1398 تاکنونکلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت برسو می باشد