صفحه اصلی  >  صفحات سایر مدیران  >  مهندس امیر طاهری جعفری مدیر واحد مکانیک
نام :                 امیر طاهری جعفری
سمت :           مدیر واحد مکانیک
مدرک تحصیلی:  کارشناسی
سابقه کار :       15
واحد :               مکانیک
خلاصه سوابق و تجربیات

سازمان یا محل کار / شرح پروژه سمت / مسئولیت سال
شرکت پارس صنعت
کارشناس دفتر فنی
1382 الی 1384

شرکت کیهان طرح صنعت
سرپرست بخش فنی
1384 الی 1386

شرکت رماک وزین
سرپرست کارگاه نصب
1386 الی 1387

شرکت ماشین سازی کیما صدر
مدیر کارگاه ساخت و نصب
1388 الی 1389

شرکت مهندسین مشاور آگاهان
کارشناس ارشد واحد مکانیک
1389 الی 1390

شرکت مهندسی مشاور برسو
مدیر واحد مکانیک
1390 تاکنون
کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت برسو می باشد