صفحه اصلی  >  صفحات سایر مدیران  >  مهندس بهروز دانیالی-مدير هماهنگي امور فني و مهندسي
نام :                 بهروز دانیالی
سمت :             ‌مدير هماهنگي امور فني و مهندسي-
                       مدیر واحدفرایند  ‌

مدرک تحصیلی:  کارشناسی ارشد 
سابقه کار :       44
واحد :               امور فنی و مهندسی- واحد فرایند

خلاصه سوابق و تجربیات
سازمان یا محل کار / شرح پروژه سمت / مسئولیت سال
اداره مهندسی ارتش کارشناس آزمایشگاهی
1353 الی 1355
بهره برداری و مهندسی پالایش
مهندس پالایشگاه
1356 الی 1362
شرکت تاسیساتی دما ساز
سرپرست کارگاه " لوله کشی گاز "
1362 الی 1364
کمیته تحقیقات آب و فاضلاب استان اصفهان
مسئول آزمایشگاه
1365 الی 1366
شرکت فنی و ساختمانی زیر اساس معاون کارگاه و مسئول اجرایی پروژه خط لوله جم وریز به بندر طاهری
1366 الی 1368
شرکت احداث - واحدهای احیای مستقیم فولاد مبارکه سرپرست قسمت لوله کشی
1368الی 1370
شرکت مهندسی سابود – پتروشیمی اراک مسئول پروژه
1370 الی 1372
شرکت پارس آذرخش- فولاد مبارکه
 سرپرست کارگاه
1372 الی 1373
شرکت احداث – فولاد خوزستان سرپرست کارگاه
1375 الی 1376
شرکت زیفن- سکوی نفتی ابوذر
سرپرست کارگاه
1376 الی 1377
شرکت فلات مشاور فنی تجهیزات حفاری
1377 الی 1383
شرکت برسو
مدیر پروژه کارخانه احیای مستقیم فولاد هرمزگان
1383 تاکنون

کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت برسو می باشد