صفحه اصلی  >  صفحات سایر مدیران  >  مهندس حسین حامدی نژاد-مدیر واحد طراحی کارخانه
نام :                 حسین حامدی نژاد
سمت :            مدیر واحد طراحی کارخانه
مدرک تحصیلی:  --
سابقه کار :       49
واحد :               واحد طراحی کارخانه


خلاصه سوابق و تجربیات
سازمان یا محل کار / شرح پروژه سمت / مسئولیت سال
شرکت ملی ذوب آهن سرپرست پخش تامین مواد خام و دفتر راه آهن
1348 الی 1355
شرکت ملی صنایع ملی فولاد ایران
سرپرست امور اجرایی فولاد
1355 الی 1358
شرکت ملی فولاد ایران
سرپرست دفتر برنامه ریزی
1358 الی 1378
شرکت برسو
مدیر واحد فرآیند و طراحی کارخانه
1383 تاکنونکلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت برسو می باشد