صفحه اصلی  >  صفحات سایر مدیران  >  مهندس عطارد گودرزی - مشاور مدیرعامل
  نام :                 عطارد گودرزی
  سمت :            مشاور مدیرعامل
  مدرک تحصیلی:  --
  سابقه کار :       21
  واحد :               حوزه مدیرعامل

خلاصه سوابق و تجربیات

سازمان یا محل کار / شرح پروژه سمت / مسئولیت سال
شرکت مهندسی آهن پیشگان کارشناس امور طراحی و مهندسی
1376 الی 1380
منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس
کارشناس فنی و اقتصادی
1381 الی 1385
شرکت برسو
کارشناس فنی پروژه هرمزگان
1385 الی 1386
شرکت مهندسی برسو
معاونت مدیر فولاد سازی هرمزگان
1386 الی 1387
شرکت مهندسی برسو مدیر هماهنگی فنی و مهندسی پروژه فولاد بافت
1387 الی 1390
شرکت مهندسی برسو مدیر پروژه فولاد گل گهر
1390 تاکنون
شرکت مهندسی برسو   مدیر پروژه فولاد بافت  1396 تاکنون 
 شرکت مهندسی برسو   مشاور مدیر عامل  1398 تاکنونکلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت برسو می باشد