صفحه اصلی  >  صفحات سایر مدیران  >  مهندس علیرضا قماشی-مدير واحد نظارت عاليه  >  مدير پروژه
نام :                 علیرضا قماشی
سمت :           مدير واحد نظارت عاليه/مدير پروژه 
مدرک تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سابقه کار :       23
واحد :              واحد نظارت عالیه 

خلاصه سوابق و تجربیات
سازمان یا محل کار / شرح پروژه سمت / مسئولیت سال
شرکت پلدشت نوین
کارشناس دفتر فنی
1374 الی 1375
مهندسی مشاور ایراتم
کارشناس کنترل مضاعف
1375 الی 1378
شرکت توان گستر
کارشناس کنترل مضاعف
1378 الی 1379
مهندسین مشاور افق
کارشناس ارشد نظارت
1379 الی 1385
مهندسین مشاور افق
مدیر امور ساختمانی پروژه های نیروگاه اتمی بوشهر
1385
مهندسین مشاور افق
مدیر امور ساختمان سازه
1385 الی 1387
شرکت برسو
مدیر واحد عمران و معماری
1387 -
شرکت برسو
مدير واحد نظارت عاليه/مدير پروژه تربت حيدريه

کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت برسو می باشد