صفحه اصلی  >  صفحات سایر مدیران  >  مهندس فرزاد صفاری-مدیر واحد تاسیسات و سیالات
نام :                 فرزاد صفاری
سمت :           مدیر واحد تاسیسات و سیالات
مدرک تحصیلی:  کارشناسی
سابقه کار :       15 
واحد :               واحد تاسیسات و سیالات


خلاصه سوابق و تجربیات

سازمان یا محل کار / شرح پروژه سمت / مسئولیت سال
شرکت مهندسین مشاور هرم پی

کارشناس طراحی
1382 الی 1385
شرکت مهندسی برسو

کارشناس سیالات
1385 الی 1389
شرکت مهندسی برسو

سرپرست واحد مهندسی تاسیسات و سیالات
1389 الی 1394
شرکت مهندسی برسو

مدیر واحد مهندسی تاسیسات و سیالات
1394 الی تاکنون


کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت برسو می باشد