صفحه اصلی  >  صفحات سایر مدیران  >  مهندس فرناز نیکنام مدیر واحد برق
نام :                 فرناز نیکنام
سمت :           مدیر واحد برق
مدرک تحصیلی:  مهندسی برق قدرت 
سابقه کار :       15 
واحد :               برق


خلاصه سوابق و تجربیات

سازمان یا محل کار / شرح پروژه سمت / مسئولیت سال
مهندسی مشاور بادبند
کارشناس و طراح سیستمهای برقی
1382 الی 1384
مهندسی مشاور هرم پی
کارشناس و طراح سیستمهای برقی 1384 الی 1387
شرکت مشاور تلکام اوا
طراح و سرپرست نظارت دیتا سنتر صدا وسیما 1386
شرکت مهندسی مشاور فجر وتوسعه
طراح سیستم های برقی 1382 الی 1387
شرکت مهندسی مشاور برسو
کارشناس برق 1387 الی 1392
شرکت مهندسی مشاور برسو مدیر واحد برق
1392 تاکنونکلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت برسو می باشد