صفحه اصلی  >  صفحات سایر مدیران  >  مهندس محمد پیروزنیا-مدیر واحد مدیر واحد مطالعات و مشاوره سرمایه گذاری-مدیر پروژه
نام :                محمد پیروزنیا
سمت :           مدیر واحد مطالعات و مشاوره سرمایه گذاری-مدیر پروژه
مدرک تحصیلی:  کارشناسی
سابقه کار :       41
واحد :               واحد مطالعات و مشاوره سرمایه گذاریخلاصه سوابق و تجربیات

سازمان یا محل کار / شرح پروژه سمت / مسئولیت سال
ذوب آهن اصفهان 
كارشناس اكيپ هفت مونتاژ برق به مدت شش ماه
1356​
فولاد بندرعباس (فولاد مباركه فعلي) 
سرپرست آموزش الكترونيك اداره آموزش به مدت يك سال
1357
شركت فولاد خوزستان
سرپرست برق و ابزار دقيق ذوب يك به مدت دو سال
1358
شركت فولاد خوزستان
سرپرست ابزار دقيق ذوب دو به مدت يك سال

شركت فولاد خوزستان
مدير كارخانه ذوب يك به مدت هشت سال

شركت فولاد خوزستان
سرپرست اداره قراردادهاي دفتر تهران به مدت سه سال

شركت فني مهندسي فراسارويه (بخش خصوصي) 
مدير عامل شركت به مدت هفت سال
1371
شركت MINES & METEL ENGIEERING CO
 طرف قرارداد با شركت فولاد خوزستان به عنوان مدير پروژه ساخت قطعات به مدت دو سال
1378
شركت خرد
مدیر پروژه سيستم جمع آوري گرد و غبار در واحد ذوب و ريخته گري فولاد خوزستان به مدت شش ماه
1380
شركت فولاد پايا (پيمانكار نصب)
مدير نصب كارخانجات ذوب و ريخته گري فولاد اسفراين به مدت يك سال و نيم
1381
شركت مشاور برسو
سرپرست دستگاه نظارت بر نصب در كارخانجات ذوب و ريخته گري گروه ملي صنعتي ايران به مدت يك سال
1383
شركت لوله سازي خوزستان
قائم مقام مدير عامل به مدت شش ماه
1384
شرکت مشاور برسو
مدير پروژه فولاد گمبرون به مدت يك سال
1385
شرکت مشاور برسو
مدير پروژه فولاد زاگرس به مدت يك سال
1386
شرکت فولاد البرز تاکستان مشاور مدیریت و مدیر واحد مهندسی به مدت دو سال
1387
شركت مشاور سامیک
مدير پروژه فولاد کاوه جنوب به مدت يك سال
1389
شركت مشاور برسو
مدير واحد بازرسی 
1390
 شركت مشاور برسو
 مدیر واحد مدیر واحد مطالعات و مشاوره سرمایه گذاری 1395 تاکنون 
 شركت مشاور برسو
 مدیر پروژه 1399 تاکنون کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت برسو می باشد