صفحه اصلی  >  معرفی شرکت  >  منابع انسانی  >  رزومه مدیران

نیما عرشی
مدیر ارشد پروژه ها

عطارد گودرزی
مشاور مدیرعامل 

علیرضا قماشی
مدیر ارشد پروژه ها
مدیر امور نظارت عالیه
مدیر پروژه                                

حسین حامدی نژاد
مدیر واحد طراحی کارخانه                             

بهروز دانیالی
مدیر هماهنگی امور فنی و تکنولوژی
مدیر واحد فرآیند
محمد پیروزنیا
مدیر واحد مطالعات و مشاوره سرمایه گذاری
مدیر پروژه
مهدیقلی نادعلی
مشاور مدیرعامل

معصومه مسکین فام
مدیر واحد تحقیق و توسعه
عباسعلی نیک منش
مشاور امور حسابرسی داخلی
و مشاوره مالی و اداری                  علی نوریان
                  مشاور مدیرعامل در امور IT

حسینعلی شهابی
مدیر واحد بازرسی
مدیر پروژه 

محمد نجومی
مدیر پروژه 

رامتین جمالی
مدیر پروژه 

علی محمد منفرد
مدیر پروژه 

مصطفی سردارآبادی
مدیر پروژه 

سیامک اسکندری
مدیر پروژه 


مدیر پروژه 

                       مدیر پروژه
                   جانشین مدیر امور بازاریابی و مناقصات
                                                                                                    <صفحه بعد>

کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت برسو می باشد