صفحه اصلی  >  معرفی شرکت  >  تالار افتخارات  >  گواهینامه های عضویت و صلاحیت
List گواهینامه های عضویت و صلاحیت

طراحی ساختمانهای مسکونی تجاری، اداری و صنعتی

طراحی ساختمانهای مسکونی تجاری، اداری و صنعتی
 گواهینامه سیستم کیفیت ایزو ISO9001:2015

گواهینامه سیستم کیفیت ایزو ISO9001:2015
گواهینامه عضویت در انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران

گواهینامه عضویت در انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران
صلاحیت انجام خدمات پیش مهندسی از بانک صنعت و معدن

صلاحیت انجام خدمات پیش مهندسی از بانک صنعت و معدن
گواهینامه صلاحیت خدمات مشاوره ​

گواهینامه صلاحیت خدمات مشاوره ​
گواهینامه صلاحیت از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی

گواهینامه صلاحیت از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی
گواهینامه رتبه و گرایش های تخصصی​ خدمات مشاوره

گواهینامه رتبه و گرایش های تخصصی​ خدمات مشاوره
پروانه خدمات مهندسی وزارت صنایع و معادن

پروانه خدمات مهندسی وزارت صنایع و معادن

کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت برسو می باشد